Enable Accessibility Bar

Swyddi.

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.


Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu (Rhaglen Camu 'Mlaen)
Cyf: LSA3-4
Cymraeg - Hanfodol
Campws Aberystwyth
Dyddiad cau: 31 Awst 2020 am 12 canol dydd.
 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP