Enable Accessibility Bar

Swyddi.

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion

Mae croeso i bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.


Cynorthwy-ydd Glanhau
(Dros dro am 3 mis)
Campws Aberystwyth
10 awr yr wythnos
Dyddiad Cau: 12 Canol dydd, dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020
 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP

Darlithydd Rhan Amser mewn Gwaith Saer (PTCARP20)
Campws Aberteifi
Hyd at 12 awr yr wythnos
 
Dyddiad cau: 12 Canol dydd, dydd Llun 23 Tachwedd
 

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP