Ein Cyfleusterau

Mae gan bob un o’n 7 campws Barth Astudio lle gall dysgwyr weithio mewn amgylchedd tawel a chefnogol. Hefyd mae gan bob campws Fan Tawel lle, yn dibynnu ar niferoedd, gallwch chi weithio neu ymlacio mewn amgylchedd tawel yn ystod sesiynau rhydd neu amserau cinio ac egwyl. Caiff pob Man Tawel ei oruchwylio gan staff sydd gerllaw.

Cymerwch Daith ar Gampws Aberystwyth

Campws Aberystwyth

Campws Aberystwyth Coleg Ceredigion yw prif leoliad y Gyfadran Creadigrwydd a Gofal ac mae wedi ei leoli mewn man gwyrdd ac agored sy'n edrych dros Fae Ceredigion. Mae gan yr holl ystafelloedd addysgu a TG sgriniau rhyngweithiol CTouch mawr yn ogystal ag ystod o gyfleusterau addysgu gydag adnoddau o safon diwydiant.

Library & Study Zone

Mac Suite

Reception

Refectory

Sensory Room

Cymerwch Daith ar Gampws Rhydaman

Campws Rhydaman

Mae’r gweithgarwch dysgu ar gampws Rhydaman yn canolbwyntio ar iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant, ynghyd â chrefftau’r diwydiant adeiladu. Mae’r gyfadran Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn cynnal ystod eang o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch ar y campws, gan gynnwys NVQs a chyrsiau byrion mewn cynghori.

Breakout Area

Reception

Seminar Room

Sensory Room

Cymerwch Daith Cymorth ar Gampws Aberteifi

Campws Aberteifi

Campws Aberteifi Coleg Ceredigion yw prif leoliad y Gyfadran Sgiliau a Thechnoleg ac mae wedi'i leoli ger canol y dref gyda mynediad hawdd i'r holl gyfleusterau lleol. Mae gan yr holl ystafelloedd addysgu a TG sgriniau rhyngweithiol CTouch mawr yn ogystal ag ystod o gyfleusterau addysgu gydag adnoddau o safon diwydiant.

Breakout Area

Man a'r Lle

Reception

Refectory

Study Zone

Cymerwch Daith Cymorth ar Gampws y Gelli Aur

Campws y Gelli Aur

Mae’r campws yn gyfleuster a godwyd yn benodol i'r pwrpas, a dyma hefyd gartref fferm y coleg sy’n ymestyn dros 211 hectar o dir. Prif ffocws y campws, a leolir yng nghanol ffrwythlondeb Dyffryn Tywi, dair milltir o Landeilo a 14 milltir o Gaerfyrddin, yw paratoi’r myfyrwyr ar gyfer ystod o astudiaethau ar dir a galwedigaethau peirianneg amaethyddol yng nghefn gwlad.

Mentor Room

Milking Parlour

Reception

Study Zone

Cymerwch Daith Cymorth ar Gampws y Graig

Campws y Graig

Campws y Graig yw'r mwyaf o bum campws Coleg Sir Gâr. Lleolir y Campws ger pentref Pwll ar arfordir de-orllewin Cymru yn Llanelli. Ceir golygfeydd o benrhyn Gŵyr o'r Campws, ac mae'n lle gwych i astudio gyda'i ystod o gyfleusterau addysgu ac adnoddau da a'r Hwb, sef ardal i'r myfyrwyr a ddyluniwyd ar gynllun cyfoes ac sy'n cynnig cymorth personol a chyfleoedd dysgu.

ALN Class Room

Mac Suite

Lecture Theatre

The Forge Fitness Suite

The Forge Theatre

Cymerwch Daith Cymorth ar Gampws Ffynnon Job

Campws Ffynnon Job

Campws Heol Ffynnon Job yw prif gampws y coleg ar gyfer celf a dylunio a dyma gartref Ysgol Gelf Caerfyrddin. Mae gan yr Ysgol hanes sy'n dyddio nôl i 1854. Mae'r campws yn gyfleuster celf a godwyd yn benodol i'r pwrpas ac felly mae ganddo awyrgylch ysgol gelf unigryw a chyfeillgar, sydd wedi'i neilltuo i weithgareddau celf a dylunio.

Fashion Workshop

Outdoor Space

Reception

Cymerwch Daith Cymorth ar Gampws Pibwrlwyd

Campws Pibwrlwyd

Mae Pibwrlwyd yn gampws cyfeillgar mewn lleoliad gwledig ar gyrion tref farchnad Caerfyrddin sydd hefyd yn ganolfan fasnachol ar gyfer ardal fawr a ffyniannus. Mae’r campws yn gartref i ystod eang o bynciau cwricwlwm sy’n rhychwantu addysg bellach ac addysg uwch.

Motor Vehicle

Outdoor Space

Small Animal

Study Zone

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB