Nosweithiau Agored 2023-2024

 4:30yh - 7:00yh

Dydd Mawrth 7fed 2023 (Campws Aberteifi yn unig)

Dydd Mercher 8fed Tachwedd 2023 (Campws Aberystwyth yn unig)

Dydd Mawrth 27 2024 (Campws Aberteifi yn unig)

Dydd Mercher 28 Chwefror 2024 (Campws Aberystwyth yn unig)

Dydd Mercher 26ain 2023 (Campws Aberteifi yn unig)

Dydd Iau 27ain Mehefin 2024 (Campws Aberystwyth yn unig)

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth:
admissions@ceredigion.ac.uk
01239 622764

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB