Swyddi.

Croeso i dudalen Swyddi Coleg Ceredigion.


Campws Aberteifi
Darlithydd Llawn-amser mewn Peirianneg Fodurol

Mae’r Bwrdd Corfforaethol wedi ymrwymo i benodi staff a fydd yn dangos menter a brwdfrydedd ac a fydd yn ychwanegu ymhellach at enw da’r Coleg trwy ymrwymiad i weithio fel aelod o dîm a chynhyrchu gwaith o ansawdd uchel. Mae'r swydd yn darparu cyfle cyffrous a llawn her i unigolyn rhagweithiol a dyfeisgar.

Mae'r Maes Cwricwlwm Technoleg a Sgiliau yn ffurfio rhan o Gyfadran Ceredigion. Lleolir y ddarpariaeth peirianneg fodurol yn Aberteifi er efallai y bydd hi'n ofynnol i ddarlithwyr weithio mewn lleoliadau oddi ar y campws, e.e. ysgolion partner, safleoedd masnachol, a digwyddiadau.  Mae’r gyfadran yn arbennig o weithgar wrth weithio gyda phartneriaid allanol gan gyflwyno darpariaeth yn y gymuned a chyda diwydiannau lleol.

Mae cyfadran Myrddin yn ymrwymedig i hyrwyddo cenhadaeth y coleg: Ysbrydoli Dysgwyr, Cyflawni Potensial, Ennill Rhagoriaeth ac mae’n gosod y dysgwr, ac addysgu a dysgu’n greiddiol i’w ethos. Mae'n gyfadran sydd yn croesawu technolegau newydd i gefnogi'r dysgu ac sy'n hyrwyddo prosesau olrhain a monitro cyson i sicrhau bod pob dysgwr yn cyflawni ei botensial.  Mae dilyniant hefyd yn nodwedd amlwg gyda phob maes rhaglen yn cael ei annog i ddarparu llwybrau dilyniant clir o Lefel 1 drwodd i addysg uwch/prentisiaethau neu gyflogaeth.

Mae'r swydd hon yn darparu cyfle cyffrous i gyfrannu at waith y Maes Cwricwlwm ar ddatblygiadau'r dyfodol.

Dyddiad cau: Canol dydd, Dydd Mercher 22ain o Fai 2019

Cliciwch yma i weld y Pecyn Swydd


I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP


Manylion y SwyddGofynnir i unigolion sydd â’r sgiliau a’r cymwysterau priodol i
gyflwyno CV fel cais ar gyfer y meysydd canlynol:-

Modurol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Arlwyo a Lletygarwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Gofal Plant: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Celf a Dylunio: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Trin Gwallt: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Therapi Harddwch: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Diogelwch Bwyd: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Cymorth Cyntaf: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Iechyd a Diogelwch: Darlithwyr, Hyfforddwyr

Busnes a Gweinyddiaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Cyfrifyddiaeth/Cadw llyfrau: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Technoleg Gwybodaeth: Darlithwyr, Ymgynghorwyr Hyfforddi / Aseswyr

Sgiliau Hanfodol – Cymhwyso Rhif/Cyfathrebu/Llythrennedd Digidol: Darlithwyr

Mae’r coleg yn bwriadu cadw manylion eich CV ar ffeil. Nid yw’r coleg
yn cydnabod ei fod wedi derbyn eich CV a bydd ond yn cysylltu ag
ymgeiswyr os bydd gwaith achlysurol ar gael o fewn y maes cwricwlwm.

Cyflwynwch eich CV fel cais gan nodi ar gyfer pa faes ydyw. Anfonwch
at: Yr Adran Adnodau Dynol, Coleg Ceredigion, Campws Aberystwyth,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BP.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I wneud cais am swydd cwblhewch y Ffurflen Gais briodol a’i ebostio i
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ei phostio i:

Adran Adnoddau Dynol
Coleg Ceredigion
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BP