Enable Accessibility Bar

Cyrsiau Hyfforddi.

“Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i Goleg Sir Gâr am eich ymagwedd broffesiynol wrth gyflwyno’r cymhwyster Gwybodeg Iechyd newydd ar draws GIG Cymru. Rwyf i wedi derbyn llawer o negeseuon yn mynegi pa mor gefnogol yw’r dysgu a ddarperir a’i fod wedi’i ddatblygu’n dda, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda chi." 

Yr Athro Wendy Dearing - Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Gweithrediadol Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Iechyd a Diogelwch

Modurol

Arweinyddiaeth a Rheoli

Busnes, Proffesiynol a Chyfrifiadura

Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bwyd Diod a Lletygarwch

Gweithgynhyrchu Uwch a Logisteg

Trin Gwallt, Prydferthwch a Therapi Cyfannol

Gwyddor Bywyd

Tir ac Amaethyddiaeth

Llythrennedd a Rhifedd