Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Lefel 1 Astudiaethau Anifeiliaid


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cynigir y cymhwyster hwn fel cwrs Lefel 1 llawn amser ac mae'n gweithredu fel cyflwyniad i'r Diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Mae’r cwrs hwn yn un ymarferol ac mae hefyd yn golygu llunio portffolio ar gyfer y Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau ar Dir.

Rhaglen Nodweddion

Byddwch yn ennill profiad ymarferol o weithio gydag anifeiliaid bychain yn Sw y Borth ac yn gweithio ar eich portffolio a’ch theori yn y coleg.

  • Asesir yn bennaf wrth gyflawni tasgau ymarferol gyda pheth holi ar lafar
  • Mae ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu’r profiad dysgu 
  • Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd
  • Gall profiad gwaith wella rhagolygon cyflogaeth
  • Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac mewn prawf amlddewis byr ar-lein
  • Mae portffolio defnyddiol o holl unedau'r cwrs yn gweithredu fel adnodd cyfeirio sylfaenol ar gyfer cyrsiau neu gyflogaeth yn y dyfodol

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r Diploma Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys cynorthwywyr gofal anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai preswyl ac achub.

Dull Asesu

Asesir ar ffurf asesiadau ymarferol, graddau portffolio a phrawf amlddewis ar-lein.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB