Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Lefel 2 Astudiaethau Anifeiliaid


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cynigir y cymhwyster hwn fel cwrs llawn amser lefel 2 sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn hwsmonaeth a thrin anifeiliaid. Mae'r rhaglen yn galluogi dysgwyr i ehangu eu gwybodaeth greiddiol a'u sgiliau ymarferol naill ai i gael cyflogaeth yn y diwydiant neu symud ymlaen gyda dysgu pellach.

Rhaglen Nodweddion

• Caiff dysgwyr y cyfle i ennill profiad ymarferol gydag ystod o anifeiliaid yn cynnwys cwn, cwningod, moch cwta, defaid, geifr, ceffylau a llawer mwy

• Bydd llawer iawn o’ch sgiliau’n cael eu datblygu drwy weithgareddau ymarferol wrth fynychu Sw Y Borth yn rheolaidd fel grwp yn ogystal â mewn canolfan Farchogaeth leol

• Bydd ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu gwybodaeth a phrofiadau dysgu

• Gall profiad ymarferol yn Sw Y Borth a’r ganolfan Farchogaeth wella eich rhagolygon cyflogaeth. 

• Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac fel arholiad.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs yn dystiolaeth o ddatblygu sgiliau ar gyfer gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid. Ar gwblhau'r cwrs hwn, gall myfyrwyr symud ymlaen i gyflogaeth neu gymhwyster lefel 3 technegol mewn rheolaeth anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys gweithwyr gofal anifeiliaid dan hyfforddiant mewn siopau anifeiliaid anwes, stablau, swau, cyndai a chathdai achub.

Dull Asesu

Asesir trwy asesiadau synoptig ymarferol ac arholiadau a osodir yn allanol.

Gofynion Mynediad

3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth gradd C neu’n uwch. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB