Enable Accessibility Bar

Lefel 1 Astudiaethau Anifeiliaid

Disgrifiad o'r RhaglenCynigir y cymhwyster hwn fel cwrs Lefel 1 llawn amser ac mae'n gweithredu fel cyflwyniad i'r Diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Mae’r cwrs hwn yn un ymarferol ac mae hefyd yn golygu llunio portffolio ar gyfer y Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau ar Dir.


Nodweddion y RhaglenByddwch yn ennill profiad ymarferol o weithio gydag anifeiliaid bychain yn Sw y Borth ac yn gweithio ar eich portffolio a’ch theori yn y coleg.

  • Asesir yn bennaf wrth gyflawni tasgau ymarferol gyda pheth holi ar lafar
  • Mae ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu’r profiad dysgu
  • Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd
  • Gall profiad gwaith wella rhagolygon cyflogaeth
  • Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac mewn prawf amlddewis byr ar-lein
  • Mae portffolio defnyddiol o holl unedau'r cwrs yn gweithredu fel adnodd cyfeirio sylfaenol ar gyfer cyrsiau neu gyflogaeth yn y dyfodol

Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r Diploma Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys cynorthwywyr gofal anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai preswyl ac achub.


Asesu'r RhaglenAsesir ar ffurf asesiadau ymarferol, graddau portffolio a phrawf amlddewis ar-lein.


Gofynion y RhaglenNid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn.