Enable Accessibility Bar

Lefel 2 Astudiaethau Anifeiliaid

Disgrifiad o'r RhaglenCynigir y cymhwyster hwn fel cwrs llawn amser lefel 2 sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn hwsmonaeth a thrin anifeiliaid. Mae'r rhaglen yn galluogi dysgwyr i ehangu eu gwybodaeth greiddiol a'u sgiliau ymarferol naill ai i gael cyflogaeth yn y diwydiant neu symud ymlaen gyda dysgu pellach.


Nodweddion y Rhaglen• Caiff dysgwyr y cyfle i ennill profiad ymarferol gydag ystod o anifeiliaid yn cynnwys cwn, cwningod, moch cwta, defaid, geifr, ceffylau a llawer mwy

• Bydd llawer iawn o’ch sgiliau’n cael eu datblygu drwy weithgareddau ymarferol wrth fynychu Sw Y Borth yn rheolaidd fel grwp yn ogystal â mewn canolfan Farchogaeth leol

• Bydd ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu gwybodaeth a phrofiadau dysgu

• Gall profiad ymarferol yn Sw Y Borth a’r ganolfan Farchogaeth wella eich rhagolygon cyflogaeth. 

• Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac fel arholiad.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs yn dystiolaeth o ddatblygu sgiliau ar gyfer gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid. Ar gwblhau'r cwrs hwn, gall myfyrwyr symud ymlaen i gyflogaeth neu gymhwyster lefel 3 technegol mewn rheolaeth anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys gweithwyr gofal anifeiliaid dan hyfforddiant mewn siopau anifeiliaid anwes, stablau, swau, cyndai a chathdai achub.


Asesu'r RhaglenAsesir trwy asesiadau synoptig ymarferol ac arholiadau a osodir yn allanol.


Gofynion y Rhaglen3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth gradd C neu’n uwch. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.