Home page slider - copy
Home page slider - copy
previous arrow
next arrow

Bwyty Maes y Parc.

Bwyty Maes y Parc yw bwyty hyfforddi proffesiynol campws Aberteifi lle rydym yn ymfalchïo mewn creu amgylchedd cynnes a chroesawgar ar gyfer ein gwesteion o’r gymuned. Mae’r bwyty yn helpu myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau cyflogadwyedd, sy’n eu paratoi ar gyfer y byd gwaith. Cynigia’r bwyty ystod amrywiol o fwydlenni i'r cyhoedd dros y flwyddyn academaidd.

Mae’r bwyty ar agor amser cinio rhwng 12-2 ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau. Ynghyd â’r gwasanaeth amser cinio, rydym yn cynnal ystod o nosweithiau â thema ar hyd y flwyddyn. Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobrau am eu sgiliau coginio a gwasanaeth bwyd gan gystadlu ar lefelau lleol a chenedlaethol.

Mae gan ein bwyty berthnasau ardderchog gyda chyflogwyr lleol ac mae gweithio mewn partneriaeth yn helpu i wella’r sgiliau a’r profiad a gynigiwn i’n dysgwyr. Bydd Staff a Myfyrwyr wrth eu bodd yn eich croesawu i Fwyty Maes y Parc.

Ffoto: Lily Philips

ARCHEBWCH FWRDD.

I gael diweddariad am y fwydlen ginio fisol ac i archebu bwrdd, cysylltwch â'r Dderbynfa.

FFON

01239 612032

Bwyty Maes y Parc, Coleg Ceredigion, Cardigan, SA43 1AB

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB