Designer

Gofal Anifeiliaid

Croeso i’r adran Gofal Anifeiliaid ar gampws Aberystwyth yng Ngheredigion. Rydym yn adran fach sydd ar hyn o bryd yn cynnig cyrsiau gofal anifeiliaid lefel 1 a 2.

Rydym yn falch o ddarparu amgylchedd cefnogol, gafaelgar a llawn hwyl i chi ddysgu am holl anghenion penodol a gofynion ystod o anifeiliaid. Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich taith gyda ni.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB