Celf a Dylunio

Croeso i Gelf a Dylunio yng Ngholeg Ceredigion.

Rydym yn gweithio mewn stiwdios, switiau golygu digidol ac ystafelloedd tywyll modern, pwrpasol. Mae’r rhaglen yn addysgu ystod eang o ddeunyddiau a thechnegau sy’n cynnwys 2D, 3D, Cyfryngau digidol a chyfryngau lens, Patrymau a Thecstilau. Wrth i chi symud trwy'r cwrs, cewch gyfle i gymhwyso'r sgiliau hyn trwy ystod o brosiectau a themâu.

Cewch eich annog i ennill sgiliau mewn meddwl beirniadol, gan gyflwyno eich gwaith celf trwy drafodaethau grŵp a chyfleoedd arddangos trwy gydol y ddwy flynedd.  Bob blwyddyn byddwch chi'n cymryd rhan mewn arddangosfa Prosiect Mawr Terfynol diwedd blwyddyn a fydd yn caniatáu i chi blymio'n ddwfn i thema annibynnol.

Rydym hefyd yn cysylltu ag ystod eang o siaradwyr ymweliadol a rhithwir, ymarferwyr celf a phobl greadigol ledled y byd.

Byddwch hefyd yn astudio ac yn ymchwilio i ystod o gyfleoedd dilyniant sydd ar gael ym maes Celf a Dylunio, yn ogystal â derbyn cefnogaeth i baratoi portffolios ac ar gyfer cyflogaeth neu Addysg Uwch yn y dyfodol.

Byddwch yn cael arweiniad a chymorth gyda phrosesau a dulliau technegol. Yn ogystal, cewch y lle i ddatguddio ymhle y mae eich llecyn chi yn y maes celf a dylunio.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB