Designer

Cyrsiau Chwaraeon

Amcanion y Cwrs

Yn darparu’r cyfle i ddysgwyr :

  • i ddatblygu gwybodaeth yn ymwneud ag arweiniaeth chwaraeon

  • i ddysgu am elfennau allweddol o arweiniaeth chwaraeon megis sut i drefnu digwyddiad chwaraeon ag i arwain sesiynau llwyddiannus

  • i gyflawni cymhwyster cyndnabyddiedig ar lefel 2 neu 3

  • i ddatblygu tyfiant personal ag ymrwymiad i ddysgu

Cyrsiau

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB