Dylunio a Gwneud Dodrefn


Croeso i'r dudalen Dylunio a Gwneud Dodrefn ar gyfer Coleg Ceredigion.

Ydych chi’n hoffi gweithio gyda’ch dwylo?
Ydych chi’n hoffi datrys problemau?
Oes gennych ochr greadigol rydych am ei harchwilio?
Gallai cwrs dodrefn fod yn berffaith i chi!

Yma gallwch ddysgu set sgiliau ymarferol a chreadigol y gall arwain at yrfa werth chweil, busnes neu newid mewn ffordd o fyw. Byddwn yn eich dysgu am bren, offer, dylunio a saerniaeth fel bod gennych y sgiliau sylfaenol sydd angen arnoch i symud ymlaen i gyflogaeth neu ddechrau eich busnes eich hun.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB