Dysgu Oedolion yng Coleg Ceredigion

Dysgu Oedolion yng Coleg Ceredigion

Cyrsiau Dysgu Oedolion

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau a achredir gan brifysgol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a llawn amser. Mae cyrsiau’n amrywio o doreth o gyrsiau gradd mewn celf a dylunio a gynigir mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant i ystod o ddarpariaeth ran-amser mewn meysydd megis rheolaeth busnes a pheirianneg.

Astudio yn Sir Gaerfyrddin

Lleolir Sir Gaerfyrddin ar draws arfordir de-orllewin Cymru. Mae ganddi arfordiroedd a thraethau hardd yn ogystal ag atyniadau hanesyddol fel cestyll sy'n dyddio'n ôl i'r 13eg ganrif. Mae’r sir hefyd yn gartref i dŷ cwch Dylan Thomas, y bardd o Gymru, yn Nhalacharn, a nifer o drefi glan môr hynod. Yn ogystal â chefn gwlad, mae nifer fawr o drefi wedi'u gwasgaru ar draws Sir Gaerfyrddin sy'n cynnig siopau stryd fawr, caffis modern, bwytai, tafarndai a chlybiau, ar gyfer pan fydd angen seibiant o'ch astudiaethau arnoch.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB