Designer

Modurol

Croeso i’r Adran Fodurol yng Ngholeg Ceredigion. Cymerwch y camau angenrheidiol i ddod yn dechnegydd cerbydau cwbl gymwys gyda'n gweithdy ymarferol a'n cyfleusterau ystafell ddosbarth.

Un flwyddyn academaidd yw'r tair lefel a byddwch yn ymdrin â phynciau fel technoleg injan, trawsyriant, teiars, siasi, trydanol ac electronig, iechyd a diogelwch ac offer a chyfarpar.  

Mae’r cyfleusterau o fewn ein dau weithdy cerbydau modern yn cynnwys:

  • Lifftiau cerbyd dau bostyn

  • Blociau injan hyfforddi

  • Rigiau injan go iawn

  • Offer llaw arbenigol

  • Cyfarpar ffitio teiars a chydbwyso olwynion

  • Cyfarpar diagnostig electronig modern

  • Cerbydau a chydrannau go iawn

Cynigir adnoddau addysgu yn ddwyieithog drwy sesiynau ymarferol a sesiynau ystafell ddosbarth.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB