Prentisiaeth

Prentisiaeth Mae prentisiaid yn cyflawni hyfforddiant yn y gwaith yn ogystal â dysgu yn yr ystafell ddosbarth yn y coleg hefyd. Trwy wneud hyn, gallwn ni ddarparu’r sgiliau...

Darllen mwy:Prentisiaeth

Cefnogi Busnes

Cefnogi Busnes Gydag enw da am ein gwaith gyda busnes, rydyn ni’n darparu ystod o wasanaethau arbenigol i gefnogi eich anghenion busnes. Gan weithio gyda chyflogwyr,...

Darllen mwy:Cefnogi Busnes

Cyfleoedd Nawdd

Mae llawer o fusnesau’n falch i allu rhoi rhywbeth nôl i’r gymuned y maen nhw’n gweithredu ynddi. Mae nawdd diwydiant yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn parhau i gael mynediad...

Darllen mwy:Cyfleoedd Nawdd

Mwy o Erthyglau...

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB