Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd. Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o rolau swydd ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog. Bydd Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector.

Rhaglen Nodweddion

Cyflwynir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr agored a chewch gyfle hefyd i ymweld â gweithleoedd a chyflogwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus.   Bydd siaradwyr ac arbenigwyr gwadd hefyd yn ymweld â'r coleg i siarad â chi am yr hyn y maen nhw’n ei wneud yn y gwasanaethau cyhoeddus Hefyd bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus yn darparu rhaglen astudio gynhwysfawr a heriol a fydd yn eich helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at yrfa yn cefnogi'r cyhoedd. Byddwch yn dysgu'r sgiliau hanfodol ar gyfer ystod eang o rolau swydd ar draws y sector gwasanaethau cyhoeddus, o'r gwasanaethau arfog a'r heddlu i rolau mewn awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog. Bydd Coleg Ceredigion yn cydweithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys i ysbrydoli a magu brwdfrydedd dysgwyr er mwyn iddynt ystyried gyrfa yn y sector.

Dull Asesu

Caiff unedau naill ai eu hasesu'n fewnol neu'n allanol. Mae'r coleg yn dylunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. Pearson sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.

Gofynion Mynediad

3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB