Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cwrs Busnes yn darparu rhaglen astudio helaeth a heriol, a fydd yn rhoi gwybodaeth gyffredinol am reolaeth busnes. Byddwch yn dysgu'r arbenigedd a'r sgiliau hanfodol a all arwain at amrywiaeth eang o swyddi yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gellir ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr trwy gydol y cwrs gyda llawer o dasgau yn ymwneud â gwaith tîm ac arweinyddiaeth, yn ogystal ag ennill cymwysterau uchel eu parch y Microsoft Academy. Bydd y cwrs hwn hefyd yn rhoi'r cyfle i ennill sgiliau entrepreneuraidd drwy ddatblygu eich syniad busnes eich hun gan ddilyn 'arddull The Apprentice’. Mae Coleg Ceredigion yn gweithio'n agos gyda busnesau lleol i ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr gan ddefnyddio senarios realistig ar gyfer gwaith aseiniad.

Rhaglen Nodweddion

Asesir y cwrs trwy aseiniadau gwaith cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau ysgrifenedig ffurfiol.Cewch gyfle i ymweld â busnesau lleol, i gymryd rhan mewn tasgau gwaith tîm ac arweinyddiaeth, a rheoli digwyddiadau. Bydd siaradwyr ac arbenigwyr ymweliadol hefyd yn dod i'r coleg i siarad â chi am eu profiad busnes. Yn ogystal, cewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth rheolaeth busnes, sgiliau a dealltwriaeth. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys Rheolaeth Busnes, neu radd arbenigol sy'n gysylltiedig â busnes, megis Rheoli Digwyddiadau, Rheoli Adnoddau Dynol, neu Farchnata. Fel arall, mae cyflogaeth mewn amrywiaeth o broffesiynau megis rheolaeth, gwasanaethau ariannol, marchnata, manwerthu neu wasanaethau cyhoeddus yn opsiwn.

Dull Asesu

Asesir unedau yn fewnol. Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol.

Gofynion Mynediad

4 TGAU Gradd C neu’n uwch, neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB