Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs Busnes yn darparu rhaglen astudio helaeth a heriol, a fydd yn rhoi gwybodaeth gyffredinol am reolaeth busnes. Byddwch yn dysgu'r arbenigedd a'r sgiliau hanfodol a all arwain at amrywiaeth eang o swyddi yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gellir ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr trwy gydol y cwrs gyda llawer o dasgau yn ymwneud â gwaith tîm ac arweinyddiaeth, yn ogystal ag ennill cymwysterau uchel eu parch y Microsoft Academy. Bydd y cwrs hwn hefyd yn rhoi'r cyfle i ennill sgiliau entrepreneuraidd drwy ddatblygu eich syniad busnes eich hun gan ddilyn 'arddull The Apprentice’. Mae Coleg Ceredigion yn gweithio'n agos gyda busnesau lleol i ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr gan ddefnyddio senarios realistig ar gyfer gwaith aseiniad.


Nodweddion y RhaglenAsesir y cwrs trwy aseiniadau gwaith cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau ysgrifenedig ffurfiol.Cewch gyfle i ymweld â busnesau lleol, i gymryd rhan mewn tasgau gwaith tîm ac arweinyddiaeth, a rheoli digwyddiadau. Bydd siaradwyr ac arbenigwyr ymweliadol hefyd yn dod i'r coleg i siarad â chi am eu profiad busnes. Yn ogystal, cewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg a diwylliannol.


Dilyniant a ChyflogaethMae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth rheolaeth busnes, sgiliau a dealltwriaeth. Gallai dilyniant dysgwyr gynnwys Rheolaeth Busnes, neu radd arbenigol sy'n gysylltiedig â busnes, megis Rheoli Digwyddiadau, Rheoli Adnoddau Dynol, neu Farchnata. Fel arall, mae cyflogaeth mewn amrywiaeth o broffesiynau megis rheolaeth, gwasanaethau ariannol, marchnata, manwerthu neu wasanaethau cyhoeddus yn opsiwn.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol. Mae'r coleg yn cynllunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. 


Gofynion y Rhaglen4 TGAU Gradd C neu’n uwch, neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol.