Enable Accessibility Bar

Busnes, Proffesiynol a Chyfrifiadura.

Mae’r coleg yn cynnig nifer fawr o gyrsiau Busnes, Proffesiynol a Chyfrifiadura ar ein campysau yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Abertawe a Chastell Nedd ac ar-lein drwy ein Coleg Rhithwir. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant ar eich safle er mwyn i’ch gweithwyr fod i ffwrdd o’u gwaith am y cyfnod byrraf posibl.

Gall yr hyfforddiant fod yn gyfres o fodiwlau parod fel ECDL neu ddatrysiad pwrpasol sy’n unigryw i’ch sefydliad. Mae ein hamrywiaeth helaeth o gyrsiau’n seiliedig ar achrediad ac ardystiad gan nifer o gyrff dyfarnu.

Mae ein cyrsiau TG yn dechrau ar lefelau dechreuwyr llwyr gan symud i fyny at Lefel 3 uwch sy’n sicrhau bod cwrs addas ar gael i unrhyw un beth bynnag eu gallu a’u profiad blaenorol.

Rydym ni’n cynnig ystod helaeth o gyrsiau sage gan gynnwys: Cadw cyfrifon, Cyflogres a Chyfrifeg sydd wedi’u cynllunio naill ai ar gyfer cyfrifwyr profiadol sy’n newydd i sage neu’r rheini sy’n newydd i’r maes pwnc cyfan.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau poblogaidd yn cynnwys:

  • ECDL
  • Cyfrifeg Sage
  • BPMN 2.0 (Modelu a Nodiadau Proses Busnes)
Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch01970 639700 heddiw neu ebostiwch business@ceredigion.ac.uk.