Cael mynediad i waith coleg a negeseuon e-bost o gartref.

Alla i gael mynediad i fy ffeiliau coleg o gartref?

Gallwch, ewch i: http://netstorage.colegsirgar.ac.uk/NetStorage/

Sut ydw i’n cael mynediad i fy negeseuon e-byst?

Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch i gael mynediad i'ch cyfrif e-bost trwy Microsoft 365.

Gellir cyrchu hwn trwy’r Porth

Mae eich cyfeiriad e-bost yn edrych fel hyn: eichenwdefnyddiwr@colegceredigion.ac.uk

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB