Enable Accessibility Bar

Cael mynediad i waith coleg a negeseuon e-bost o gartref.

Alla i gael mynediad i fy ffeiliau coleg o gartref?

Gallwch, ewch i: http://netstorage.colegsirgar.ac.uk/NetStorage/

Sut ydw i’n cael mynediad i fy negeseuon e-byst?

Bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch i gael mynediad i'ch cyfrif e-bost trwy Microsoft 365.

Gellir cyrchu hwn trwy’r Porth

Mae eich cyfeiriad e-bost yn edrych fel hyn: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.