Enable Accessibility Bar
Designer
cc_creative_arts2.jpg
art_fabric.jpg

Celfyddydau Creadigol

Croeso i'n cymuned Celfyddydau Creadigol a Pherfformio yng Ngholeg Ceredigion.

Mae’r rhaglen yn addysgu ystod eang o ddeunyddiau a thechnegau sy’n cynnwys 2D, 3D, Cyfryngau digidol a chyfryngau lens, Patrymau a Thecstilau. Wrth i chi symud trwy'r cwrs, cewch gyfle i gymhwyso'r sgiliau hyn trwy ystod o brosiectau a themâu.

Cewch eich annog i ennill sgiliau mewn meddwl beirniadol, gan gyflwyno eich gwaith celf trwy drafodaethau grŵp a chyfleoedd arddangos trwy gydol y ddwy flynedd. Bob blwyddyn byddwch chi'n cymryd rhan mewn arddangosfa Prosiect Mawr Terfynol diwedd blwyddyn a fydd yn caniatáu i chi blymio'n ddwfn i thema annibynnol.

Rydym hefyd yn cysylltu ag ystod eang o siaradwyr ymweliadol a rhithwir, ymarferwyr celf a phobl greadigol ledled y byd.

Byddwch hefyd yn astudio ac yn ymchwilio i ystod o gyfleoedd dilyniant sydd ar gael ym maes Celf a Dylunio, yn ogystal â derbyn cefnogaeth i baratoi portffolios ac ar gyfer cyflogaeth neu Addysg Uwch yn y dyfodol.