Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Ffotograffiaeth Safon Uwch / Uwch Gyfrannol


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dwy flynedd yw hon sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o ffotograffiaeth. Nod y rhaglen yw bod pob dysgwyr yn datblygu eu lleisiau unigol eu hunain gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Caiff dysgwyr eu hannog i archwilio eu diddordebau a'u syniadau eu hunain dros ystod o genres drwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cipio eiliad, archwilio eich amgylchedd neu mewn cymryd ffotograffau Artistig cyffrous bydd y cwrs hwn yn archwilio'r themâu hyn.  Bydd y cwrs yn edrych ar pam y mae Ffotograffiaeth yn bwysig fel cyfrwng gweledol, ei chyd-destun Hanesyddol ac Artistig yn ogystal â sut y gallwch ei datblygu fel dull gweledol i greu Celfyddyd.  Rydym yn astudio Cyfansoddiad ... Goleuo ....Technegau Camera ... Adobe Photoshop ....  Triniaeth artistig ....  Dysgu Annibynnol.  Mae dilyniant i gyrsiau Sylfaen a Gradd yn gyffredin mewn Ffotograffiaeth, Dylunio a Chelf Gain.

Rhaglen Nodweddion

  • Caiff dulliau creu delweddau analog a digidol eu dysgu yn ogystal â phrosesau arbrofol e.e. Twll Pin
  • Caiff meddalwedd o safon ddiwydiannol, yn bennaf Photoshop a Bridge, eu dysgu trwy gydol y cwrs
  • Mae camerâu, goleuadau a chyfarpar arall ar gael i'r myfyrywr eu benthyg
  • Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio ym mhrosiectau personol pob myfyriwr
  • Mae'r dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol
  • Trefnir ymweliadau rheolaidd ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwyr
  • Mae pob dysgwr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Rhaglen dwy flynedd yw hon sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o ffotograffiaeth. Nod y rhaglen yw bod pob dysgwyr yn datblygu eu lleisiau unigol eu hunain gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Caiff dysgwyr eu hannog i archwilio eu diddordebau a'u syniadau eu hunain dros ystod o genres drwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cipio eiliad, archwilio eich amgylchedd neu mewn cymryd ffotograffau Artistig cyffrous bydd y cwrs hwn yn archwilio'r themâu hyn.  Bydd y cwrs yn edrych ar pam y mae Ffotograffiaeth yn bwysig fel cyfrwng gweledol, ei chyd-destun Hanesyddol ac Artistig yn ogystal â sut y gallwch ei datblygu fel dull gweledol i greu Celfyddyd.  Rydym yn astudio Cyfansoddiad ... Goleuo ....Technegau Camera ... Adobe Photoshop ....  Triniaeth artistig ....  Dysgu Annibynnol.  Mae dilyniant i gyrsiau Sylfaen a Gradd yn gyffredin mewn Ffotograffiaeth, Dylunio a Chelf Gain.

Dull Asesu

Lefel UG

100% o’r gwaith cwrs yn canolbwyntio ar y portffolio a 

 

Lefel U2

Gwaith cwrs 76%, Asesiad Rheoledig 24%

 

 

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

Diddordeb mewn Ffotograffiaeth - Bydd enghreifftiau o'ch gwaith (portffolio) o gymorth fel y bydd TGAU mewn Celf. Dylai pob myfyriwr gael gradd C neu uwch mewn Saesneg iaith.

Dylai'r myfyrwyr hynny sy'n dymuno astudio Ffotograffiaeth fod â gradd C neu uwch mewn pwnc perthnasol, er enghraifft Celf a Dylunio, a/neu bortffolio o waith. Bydd mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB