Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Ffotograffiaeth Safon Uwch Gyfrannol


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn. Safon Uwch Llawn - 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen blwyddyn o hyd yw hon, gyda chyfleoedd i symud ymlaen i'r Safon Uwch llawn, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o ffotograffiaeth.

Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigol ei hun gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Darperir y sgiliau i ddysgwyr er mwyn iddynt ddatblygu eu hymarfer personol eu hunain, er mwyn symud ymlaen i gwblhau'r Safon Uwch llawn neu weithio tuag at yrfa newydd, ochr yn ochr ag unigolion o'r un fryd. Caiff y dysgwyr eu hannog i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres drwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. Mae cynnwys y rhaglen yn cynnwys sut i ddefnyddio eich camera ar osodiadau â llaw, trin delweddau'n ddigidol, ffotograffiaeth stiwdio, ffotograffiaeth analog a ffotograffiaeth arbrofol gan ddefnyddio technegau argraffu hanesyddol.

Caiff sgiliau technegol a chreadigol yr un sylw mewn amgylchedd dysgu proffesiynol lle mae dialog, arbrofi a mwynhad yn tanategu'r cwricwlwm cyfan. Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i'r holl ddysgwyr er mwyn eu gwthio y tu hwnt i'r hyn sy'n gysurus iddynt a datblygu profiadau allgyrsiol a chaiff yr holl ddysgwyr y wybodaeth ddiweddaraf am arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae UG Ffotograffiaeth yn cynnwys portffolio gwaith cwrs ac asesiad rheoledig ac mae Safon Uwch Ffotograffiaeth yn cynnwys portffolio wedi'i gychwyn gan y myfyriwr ei hun ac asesiad rheoledig allanol.

Rhaglen Nodweddion

  • Caiff dulliau creu delweddau analog a digidol eu dysgu yn ogystal â phrosesau arbrofol e.e. Twll Pin.
  • Caiff meddalwedd o safon ddiwydiannol - yn bennaf Photoshop a Bridge, eu dysgu trwy gydol y cwrs.
  • Mae camerâu, goleuadau a chyfarpar arall ar gael i'r myfyrywr eu benthyg
  • Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio ym mhrosiectau personol pob myfyriwr
  • Mae'r dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol
  • Trefnir ymweliadau rheolaidd ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwyr
  • Mae pob dysgwr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Rhaglen blwyddyn o hyd yw hon, gyda chyfleoedd i symud ymlaen i'r Safon Uwch llawn, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o ffotograffiaeth.

Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigol ei hun gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Darperir y sgiliau i ddysgwyr er mwyn iddynt ddatblygu eu hymarfer personol eu hunain, er mwyn symud ymlaen i gwblhau'r Safon Uwch llawn neu weithio tuag at yrfa newydd, ochr yn ochr ag unigolion o'r un fryd. Caiff y dysgwyr eu hannog i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres drwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. Mae cynnwys y rhaglen yn cynnwys sut i ddefnyddio eich camera ar osodiadau â llaw, trin delweddau'n ddigidol, ffotograffiaeth stiwdio, ffotograffiaeth analog a ffotograffiaeth arbrofol gan ddefnyddio technegau argraffu hanesyddol.

Caiff sgiliau technegol a chreadigol yr un sylw mewn amgylchedd dysgu proffesiynol lle mae dialog, arbrofi a mwynhad yn tanategu'r cwricwlwm cyfan. Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i'r holl ddysgwyr er mwyn eu gwthio y tu hwnt i'r hyn sy'n gysurus iddynt a datblygu profiadau allgyrsiol a chaiff yr holl ddysgwyr y wybodaeth ddiweddaraf am arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae UG Ffotograffiaeth yn cynnwys portffolio gwaith cwrs ac asesiad rheoledig ac mae Safon Uwch Ffotograffiaeth yn cynnwys portffolio wedi'i gychwyn gan y myfyriwr ei hun ac asesiad rheoledig allanol.

Dull Asesu

Mae gan yr UG Ffotograffiaeth ddwy uned: Portffolio Gwaith Cwrs gwerth 60%, Aseiniad Rheoledig gwerth 40%.

Mae gan yr U2 Ffotograffiaeth ddwy uned: Uned gwaith cwrs ymchwiliad personol gwerth 60%, Aseiniad Rheoledig gwerth 40%.

Gofynion Mynediad

Er y byddai TGAU gradd C mewn Celf a Dylunio yn fanteisiol, mae'r cwrs yn darparu ar gyfer dysgwyr sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau. Nod yr ymagwedd hyblyg hon tuag at y cwrs yw annog pob dysgwr i wthio ei hun y tu hwnt i'r hyn sy'n gyfarwydd iddo ac ystyried y posibiliadau enfawr sydd ar gael ar gyfer creu delweddau.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB