Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

CBAC Lefel 3 / 4 Sylfaen mewn Celf a Dylunio


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r Diploma Sylfaen yn gwrs blwyddyn, dwys wedi'i gynllunio i roi profiad trylwyr a chynhwysfawr i ddysgwyr o gelf, crefft, dylunio a'r cyfryngau. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud dewisiadau gwybodus o ran eu datblygiad gyrfa i Addysg Uwch a / neu gyflogaeth. Nodweddir y cymhwyster ag egwyddorion dadansoddol, arferion arbrofol ac ymchwiliol, ymchwil cyd-destunol a phrofiadau materol Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr hyn (19 a hyn) sydd am ehangu eu galluoedd a'u dealltwriaeth o ymarfer celf.

Rhaglen Nodweddion

Mae myfyrwyr yn symud ymlaen o’r cwrs Sylfaen i ystod o gyrsiau gradd mewn prifysgolion ledled y DU. Mae’r rhain wedi bod ar lefel BA mewn disgyblaethau megis Celfyddyd Gain, Ffotograffiaeth, Graffeg, Darlunio, Pensaernïaeth a Chyfathrebu Ffasiwn. Mae llwybrau dilyniant eraill yn cynnwys hunangyflogaeth a gweithio mewn amrywiol ddiwydiannau creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Dull Asesu

Ceir pwyntiau asesu dynodedig trwy gydol y flwyddyn pryd y caiff gwaith cwrs o unedau a gwblhawyd ei asesu a'i ddilysu'n fewnol yn erbyn meini prawf graddio'r uned. Mae dilyswyr safonau allanol yn cwblhau'r cylch asesu trwy samplo.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* - C neu gyfwerth a chyfweliad llwyddiannus. Gellir derbyn myfyrwyr heb y cymwysterau hyn yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus a chyflwyniad o waith celf.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB