Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Tystysgrifau Estynedig Lefel 2 yny Celfyddydau Creadigol (Celf / Celfyddydau Perfformio)


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

O fewn y rhaglen hon byddwch yn dilyn dau brif gymhwyster - Tystysgrif Estynedig Lefel 2 OCR mewn Celfyddydau Perfformio, a Thystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Celf a Dylunio. 

 Mae'r ddau gymhwyster wedi'u cynllunio ar gyfer dysgwyr sydd am ennill gwybodaeth arbenigol a sgiliau technegol trwy gyd-destunau galwedigaethol drwy astudio'r wybodaeth, y sgiliau a'r prosesau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio, archwilio a llunio gwaith creadigol.

Dysgwch fwy am ein cynhyrchiad diweddar o Chicago, cliciwch yma am fwy o fanylion >>

Rhaglen Nodweddion

Cyflwynir y cwrs yn y Ganolfan Celfyddydau Gweledol a Pherfformio bwrpasol sy'n cynnwys stiwdios ymarfer a pherfformio, stiwdios celf a ffotograffiaeth, a mynediad i ystod eang o gyfarpar o safon y diwydiant.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cyflawni'r cymwysterau hyn yn caniatáu i chi symud ymlaen i astudio cymwysterau galwedigaethol ar Lefel 3, megis y Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Celfyddydau Perfformio, a'r Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Celf a Dylunio. 

Mae'r cyrsiau hyn yn paratoi dysgwyr yn benodol ar gyfer mynd i gyflogaeth neu brentisiaethau, neu symud i addysg uwch mewn prifysgolion neu ysgolion drama a chelf.

Dull Asesu

Asesir trwy waith prosiect, ymarfer adfyfyriol, gwaith perfformio a thasgau gosod dan amodau goruchwyliedig.

Gofynion Mynediad

3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB