Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Celf a Dylunio


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r cwrs Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio dwy flynedd yn rhaglen lefel 3 sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a chreadigrwydd ar draws celf a dylunio. Mae dysgwyr yn archwilio ystod o bynciau creadigol sy'n cynnwys lluniadu a pheintio, sgrîn-brintio, ffotograffiaeth, graffeg, cerflunio ac astudiaethau cyd-destunol.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r rhaglen hon yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch neu gyfleoedd cyflogaeth ac mae canran uchel o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio pynciau creadigol yn y brifysgol. Mae’r pynciau yn amrywio o Animeiddio, Dylunio Gemau, Ffasiwn a Dylunio Tecstilau, Darlunio (Llyfrau, Ffasiwn a Digidol), Effeithiau Arbennig a Dylunio Theatr a’r Celfyddydau Cain. Bydd rhai myfyrwyr yn mynd ymlaen i brentisiaethau neu i redeg eu busnesau eu hunain yn y sector creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Dull Asesu

Mae yna bwyntiau asesu dynodedig drwy gydol y ddwy flynedd pan fydd gwaith cwrs yn cael ei asesu a’i raddio.

Gofynion Mynediad

Pedwar TGAU Gradd A*-C neu gyfwerth. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Aberystwyth Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB