Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Celfyddydau Perfformio

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Rhaglen Celfyddydau Perfformio Lefel 3 wedi cael ei chynllunio i ddatblygu sgiliau creadigol, ymarferol a meddwl lefel-uchel trwy astudio ystod o unedau cyffrous Actio, Theatr Gerdd, Dawns a Chreu Theatr. Mae'r Adran Celfyddydau Perfformio fywiog yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn rhedeg rhaglen hyfforddiant galwedigaethol dwys sy'n darparu llwyfan uniongyrchol i’r Brifysgol ac Ysgolion Drama.

Dysgwch fwy am ein cynhyrchiad diweddar o Chicago, cliciwch yma am fwy o fanylion...


Nodweddion y RhaglenAsesir trwy raglen barhaus o aseiniadau perfformio ymarferol, sy'n cynnwys ystod eang o brosiectau theatr mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau. Byddwch yn perfformio'n rheolaidd mewn dramâu, sioeau cerdd, gwaith wedi'i ddyfeisio, dawns a theatr gorfforol.

Mae yna ffocws craff ar ddatblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uchel o weithredu a datblygu eich sgiliau meddwl ac ysgrifennu i safon a fydd yn eich cynnal wrth i chi symud ymlaen i Addysg Uwch. Ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen, byddwch yn cwblhau’r Diploma Lefel 3 90 Credyd mewn Celfyddydau Perfformio. Ar gwblhau hyn yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i gwblhau’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio yn yr ail flwyddyn (mae hwn yn gyfwerth â 3 phwnc Safon Uwch). Yn ogystal, mae gweithdai theatr dechnegol yn rhedeg ar hyd y flwyddyn i’ch cynnal mewn gwireddu eich syniadau creadigol.


Dilyniant a ChyflogaethMae dysgwyr yn symud ymlaen yn rheolaidd o'r cwrs hwn i raddau mewn Theatr, Drama, Theatr Gerdd a Dawns mewn prifysgolion ac ysgolion drama/dawns ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Gellir dod o hyd i gyn-ddysgwyr yn gwneud gwaith perfformio, cyfarwyddo, coreograffi ac addysgu proffesiynol trwy Gymru, y DU ac Ewrop.


Asesu'r RhaglenBydd asesiad yn cynnwys gwaith prosiect, ymarfer myfyriol, gwaith perfformio


Gofynion y Rhaglen4 TGAU Graddau A*-C neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliadau a chlyweliadau dethol sy’n cael eu cynnal ar hyd y flwyddyn.