Enable Accessibility Bar

Tystysgrifau Estynedig Lefel 2 yny Celfyddydau Creadigol (Celf / Celfyddydau Perfformio)

Disgrifiad o'r RhaglenO fewn y rhaglen hon byddwch yn dilyn dau brif gymhwyster - Tystysgrif Estynedig Lefel 2 OCR mewn Celfyddydau Perfformio, a Thystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC mewn Celf a Dylunio.

Mae'r ddau gymhwyster wedi'u cynllunio ar gyfer dysgwyr sydd am ennill gwybodaeth arbenigol a sgiliau technegol trwy gyd-destunau galwedigaethol drwy astudio'r wybodaeth, y sgiliau a'r prosesau sy'n gysylltiedig ag ymchwilio, archwilio a llunio gwaith creadigol.

Dysgwch fwy am ein cynhyrchiad diweddar o Chicago, cliciwch yma am fwy o fanylion ...


Nodweddion y RhaglenCyflwynir y cwrs yn y Ganolfan Celfyddydau Gweledol a Pherfformio bwrpasol sy'n cynnwys stiwdios ymarfer a pherfformio, stiwdios celf a ffotograffiaeth, a mynediad i ystod eang o gyfarpar o safon y diwydiant.


Dilyniant a ChyflogaethBydd cyflawni'r cymwysterau hyn yn caniatáu i chi symud ymlaen i astudio cymwysterau galwedigaethol ar Lefel 3, megis y Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Celfyddydau Perfformio, a'r Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Celf a Dylunio. 

Mae'r cyrsiau hyn yn paratoi dysgwyr yn benodol ar gyfer mynd i gyflogaeth neu brentisiaethau, neu symud i addysg uwch mewn prifysgolion neu ysgolion drama a chelf.


Asesu'r Rhaglen<p>Asesir trwy waith prosiect, ymarfer adfyfyriol, gwaith perfformio a thasgau gosod dan amodau goruchwyliedig. </p>


Gofynion y RhaglenMae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol.