Enable Accessibility Bar

Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Celf a Dylunio

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio dwy flynedd yn rhaglen lefel 3 sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a chreadigrwydd ar draws celf a dylunio. Mae dysgwyr yn archwilio ystod o bynciau creadigol sy'n cynnwys lluniadu a pheintio, sgrîn-brintio, ffotograffiaeth, graffeg, cerflunio ac astudiaethau cyd-destunol.


Nodweddion y RhaglenMae’r rhaglen hon yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch neu gyfleoedd cyflogaeth ac mae canran uchel o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio pynciau creadigol yn y brifysgol. Mae’r pynciau yn amrywio o Animeiddio, Dylunio Gemau, Ffasiwn a Dylunio Tecstilau, Darlunio (Llyfrau, Ffasiwn a Digidol), Effeithiau Arbennig a Dylunio Theatr a’r Celfyddydau Cain. Bydd rhai myfyrwyr yn mynd ymlaen i brentisiaethau neu i redeg eu busnesau eu hunain yn y sector creadigol.


Dilyniant a Chyflogaeth
Asesu'r RhaglenMae yna bwyntiau asesu dynodedig drwy gydol y ddwy flynedd pan fydd gwaith cwrs yn cael ei asesu a’i raddio.


Gofynion y RhaglenPedwar TGAU Gradd A*-C neu gyfwerth. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.