Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen ddysgu hon yn galluogi dysgwyr i ennill cymhwyster galwedigaethol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn.  Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi eu cyfarparu â’r offer a'r cyfarpar diweddaraf, a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Nod y rhaglen yw rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i ddysgwyr, gyda phwyslais ar ddatblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.   Mae'r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr. Caiff Tiwtor Personol ei neilltuo i ddysgwyr, a fydd yn cefnogi dysgwyr â'u cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol, trwy gydol y rhaglen

Rhaglen Nodweddion

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn yng Ngholeg Ceredigion. Fel arall, gallai llwyddiant ar y cwrs ddarparu llwybr at brentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant modurol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cyfradd lwyddiant y rhaglen yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae'n darparu dilyniant naill ai i  raglen Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur neu raglen Brentisiaeth Sylfaen.

Mae gan ddysgwyr sydd â'r rhagofynion angenrheidiol yr opsiwn i drosglwyddo i Brentisiaeth Sylfaen, tra eu bod ar y rhaglen, os dymunant wneud hynny. 

Dull Asesu

Asesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy: asesiadau amlddewis ar-lein; asesiadau ysgrifenedig; ac arsylwi tasgau ymarferol 

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr gael TGAU gradd A * - C mewn Saesneg Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth Gyffredinol neu gymhwyster Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur.  Bydd ymgeiswyr hyn, heb gymwysterau ffurfiol, yn cael eu hystyried.

Oherwydd y gwaith ymarferol a wneir fel rhan o'r rhaglen, dylai fod gan ymgeiswyr iechyd corfforol da a deheurwydd rhesymol.    

Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i ganfod eu haddasrwydd, ar gyfer y rhaglen.  

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB