Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen llawn amser hon yn darparu llwybr dysgu mynediad i gynnal a chadw cerbydau ysgafn a rolau eraill sydd ar gael yn y diwydiant gwerthu ceir.  Mae'r rhaglen hon yn defnyddio cymwysterau sy’n ennyn diddordeb ac sy'n ysgogi ac sy'n cyfuno sgiliau a gwybodaeth.

 

Yn ystod y rhaglen bydd dysgwyr yn dysgu i gynnal a chadw ac atgyweirio gwahanol fathau o gerbydau (ceir, faniau ac ati), gosod ac ailosod rhannau a theiars, a gweithio ar gerbydau hybrid yn ddiogel.

Rhaglen Nodweddion

Fel dysgwr llawn amser, disgwylir i chi fynychu’r coleg am 3 diwrnod yr wythnos ar gyfer sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol. 

 

Crynodeb o’r nodweddion;

 

 

  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol mewn ystod eang o dechnolegau cerbydau.

 

  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol sy'n rhoi'r theori tu ôl i'r tasgau ymarferol a wneir.

 

Ymweliadau â gwerthwyr masnachfraint lleol, sioeau a gweithgynhyrchwyr

Dilyniant a Chyflogaeth

Byddai’r dilyniant o'r rhaglen hon yn symud ymlaen i lefel dau, gan weithio tuag at ddod yn dechnegydd modurol cymwys llawn.

Dull Asesu

Caiff unedau eu hasesu’n ymarferol yn y gweithdy trwy arsylwi arferion gwaith a thrwy brofion ysgrifenedig ac ar-lein ar gyfer y wybodaeth theori.

Gofynion Mynediad

  • Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus

 

  • Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld

 

  • Bydd yn rhaid i chi wneud prawf diagnostig ar eich sgiliau llythrennedd a rhifedd

 

  • Sgiliau ymarferol, trefniadol a chymdeithasol

 

  • Safon uchel o ddeheurwydd a chydsymudiad

 

  • Pynciau TGAU gradd F ac uwch
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB