Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen ddysgu hon yn galluogi dysgwyr i ennill cymhwyster galwedigaethol cydnabyddedig mewn cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ysgafn.  Ymgymerir â chyflwyno'r rhaglen mewn cyfleuster pwrpasol, sydd â gweithdai wedi eu cyfarparu â’r offer a'r cyfarpar diweddaraf, a ddefnyddir yn y sector cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur.

Nod y rhaglen yw rhoi profiad dysgu pleserus, ysgogol a heriol i ddysgwyr, gyda phwyslais ar ddatblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar fecanig cerbydau modern.   Mae'r rhaglen hefyd yn canolbwyntio ar wella hyder, cyflogadwyedd a rhagolygon entrepreneuriaeth dysgwyr. Caiff Tiwtor Personol ei neilltuo i ddysgwyr, a fydd yn cefnogi dysgwyr â'u cynnydd ac yn darparu gofal bugeiliol, trwy gydol y rhaglen


Nodweddion y RhaglenMae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn yng Ngholeg Ceredigion. Fel arall, gallai llwyddiant ar y cwrs ddarparu llwybr at brentisiaeth neu gyflogaeth yn y diwydiant modurol.


Dilyniant a ChyflogaethMae cyfradd lwyddiant y rhaglen yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac mae'n darparu dilyniant naill ai i  raglen Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur neu raglen Brentisiaeth Sylfaen.

Mae gan ddysgwyr sydd â'r rhagofynion angenrheidiol yr opsiwn i drosglwyddo i Brentisiaeth Sylfaen, tra eu bod ar y rhaglen, os dymunant wneud hynny. 


Cynnwys y RhaglenMae'r unedau o fewn y rhaglen yn cynnwys y wybodaeth bynciol a'r setiau sgiliau cerbydau modur canlynol:

  • Iechyd, diogelwch a chadw trefn dda
  • Cefnogi rolau swyddi
  • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur
  • Cynnal a chadw arferol
  • Unedau a chydrannau injan
  • Unedau a chydrannau trydanol   
  • Unedau a chydrannau siasi     
  • Unedau a chydrannau llinell yriant 

Yn ogystal â'r unedau uchod, bydd dysgwyr yn gweithio tuag at y cymwysterau canlynol:

  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Asesu'r RhaglenAsesir gwybodaeth bynciol a sgiliau trwy: asesiadau amlddewis ar-lein; asesiadau ysgrifenedig; ac arsylwi tasgau ymarferol 


Gofynion y RhaglenBydd angen i ymgeiswyr gael TGAU gradd A * - C mewn Saesneg Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth Gyffredinol neu gymhwyster Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur.  Bydd ymgeiswyr hyn, heb gymwysterau ffurfiol, yn cael eu hystyried.

Oherwydd y gwaith ymarferol a wneir fel rhan o'r rhaglen, dylai fod gan ymgeiswyr iechyd corfforol da a deheurwydd rhesymol.    

Bydd pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ac asesiadau sgiliau sylfaenol i ganfod eu haddasrwydd, ar gyfer y rhaglen.