Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen llawn amser hon yn darparu llwybr dysgu mynediad i gynnal a chadw cerbydau ysgafn a rolau eraill sydd ar gael yn y diwydiant gwerthu ceir.  Mae'r rhaglen hon yn defnyddio cymwysterau sy’n ennyn diddordeb ac sy'n ysgogi ac sy'n cyfuno sgiliau a gwybodaeth.

Yn ystod y rhaglen bydd dysgwyr yn dysgu i gynnal a chadw ac atgyweirio gwahanol fathau o gerbydau (ceir, faniau ac ati), gosod ac ailosod rhannau a theiars, a gweithio ar gerbydau hybrid yn ddiogel.


Nodweddion y RhaglenFel dysgwr llawn amser, disgwylir i chi fynychu’r coleg am 3 diwrnod yr wythnos ar gyfer sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol. 

 

Crynodeb o’r nodweddion;

  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol mewn ystod eang o dechnolegau cerbydau.
  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol sy'n rhoi'r theori tu ôl i'r tasgau ymarferol a wneir.
  • Ymweliadau â gwerthwyr masnachfraint lleol, sioeau a gweithgynhyrchwyr

Dilyniant a ChyflogaethByddai’r dilyniant o'r rhaglen hon yn symud ymlaen i lefel dau, gan weithio tuag at ddod yn dechnegydd modurol cymwys llawn.


Asesu'r RhaglenCaiff unedau eu hasesu’n ymarferol yn y gweithdy trwy arsylwi arferion gwaith a thrwy brofion ysgrifenedig ac ar-lein ar gyfer y wybodaeth theori.


Gofynion y Rhaglen  • Mae mynediad yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus
  • Efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf sgiliau ymarferol fel rhan o'r broses gyfweld
  • Bydd yn rhaid i chi wneud prawf diagnostig ar eich sgiliau llythrennedd a rhifedd
  • Sgiliau ymarferol, trefniadol a chymdeithasol
  • Safon uchel o ddeheurwydd a chydsymudiad
  • Pynciau TGAU gradd F ac uwch