Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs yn darparu rhaglen astudio y gellir ei chyflawni o fewn blwyddyn.  

Mae'n annog dilyniant i'r dysgwyr hynny sydd eisoes wedi cwblhau cwrs lefel dau cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau modur yn flaenorol.

Mae'r cwrs yn darparu'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb brwd yn y sector modurol ac sy'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch neu lefel gradd.  Mae'n cwmpasu sylfaen eang o beirianneg fodurol ac, er ei fod yn seiliedig ar waith ymarferol, mae’n canolbwyntio ar y theori tu ôl i'r technolegau diagnostig sy'n gysylltiedig â'r diwydiant modurol.


Nodweddion y Rhaglen  • Dilyniant o fewn addysg i’ch paratoi ar gyfer eich cam nesaf  
  • Paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y sector galwedigaethol priodol
  • Hyfforddiant ymarferol a damcaniaethol yn y maes modurol a'r defnydd o gyfarpar cysylltiedig
  • Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau’n llwyddiannus yn eich caniatáu i symud ymlaen i ddysgu lefel uwch a dysgu lefel prifysgol

Mae yna hefyd y posibilrwydd o symud ymlaen i'r rhaglen prentisiaeth fodurol, sy'n caniatáu i chi ennill cymhwysedd pellach o fewn y diwydiant modurol.


Cynnwys y RhaglenDangosir i chi sut i gyflawni amryw o weithdrefnau ymarferol safonol y diwydiant sy'n cynnwys tasgau fel diagnosteg côd nam, diffygion trawsyriant a llinell yriant a gwiriadau/gweithdrefnau MOT.

Cewch eich asesu wrth gyflawni'r tasgau hyn, lle mae'n ofynnol i chi lunio portffolio ymarferol.

Mae’r theori wedi ei rannu yn bum uned amrywiol sy'n cynnwys:

  • Diagnosis/cywiro diffygion injan
  • Diffygion siasi
  • Diffygion trawsyriant a llinell yriant
  • Diffygion ategol a thrydanol
  • Ailwampio unedau injan cerbydau ysgafn

Yna dilynir y rhain gan bum prawf amlddewis ar-lein, sy’n cael eu trefnu ar hyd y flwyddyn academaidd.

Byddwch hefyd yn dilyn llwybr sgiliau lle byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ar gyfer cyflogaeth. Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cael y graddau angenrheidiol ar C neu uwch hyd yn hyn yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu gymwysterau Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.


Asesu'r RhaglenSeilir yr asesu ar dasgau ymarferol, portffolio o dystiolaeth a hefyd pum prawf theori ar-lein GOLA.


Gofynion y RhaglenBydd hi’n ofynnol eich bod wedi cyflawni:

Pum TGAU graddau A* i C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg. 

Neu gwblhau cymhwyster galwedigaethol lefel dau yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda theilyngdod neu uwch. 

Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45.00 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol