Enable Accessibility Bar
Designer

Cyrsiau Chwaraeon

Amcanion y Cwrs

Yn darparu’r cyfle i ddysgwyr :

  • i ddatblygu gwybodaeth yn ymwneud ag arweiniaeth chwaraeon

  • i ddysgu am elfennau allweddol o arweiniaeth chwaraeon megis sut i drefnu digwyddiad chwaraeon ag i arwain sesiynau llwyddiannus

  • i gyflawni cymhwyster cyndnabyddiedig ar lefel 2 neu 3

  • i ddatblygu tyfiant personal ag ymrwymiad i ddysgu

Cyrsiau