Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 2 mewn Chwaraeon

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r Diploma Lefel 2 BTEC mewn Arwain Drwy Chwaraeon yn gymhwyster sy'n gysylltiedig â gwaith. Drwy roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth werthfawr sydd eu heisiau yn y gweithle i chi, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle i chi wella eich cyflogadwyedd a symud ymlaen yn eich gyrfa ddewisol. Mae'r cwrs yn gymysgedd o weithgareddau theori ac ymarferol a fydd yn datblygu eich gwybodaeth mewn arweinyddiaeth chwaraeon.


Nodweddion y RhaglenBydd cyfleoedd i ennill profiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau. Byddwch yn datblygu eich hyder mewn hyfforddi trwy gynllunio a rhedeg digwyddiadau. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau a gwella eich profiad trwy deithiau ac ymweliadau sy'n berthnasol i'r diwydiant Chwaraeon a Gweithgareddau. Mae ffocws cryf ar roi cyfle i ddysgwyr gymhwyso eu dysgu mewn gweithgareddau ymarferol.


Dilyniant a Chyflogaeth<p>Gall y cwrs hwn arwain at gyflogaeth neu os oes gennych ddiddordeb mewn estyn eich astudiaeth o chwaraeon, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen gadarn i chi ar gyfer cymwysterau academaidd a galwedigaethol neu brentisiaethau ar lefel 3.Mae gyrfaoedd sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â chwaraeon yn cynnwys: cynorthwywyr canolfannau chwaraeon a hamdden, hyfforddi a datblygu chwaraeon, dillad a chyfarpar chwaraeon, cyfryngau chwaraeon, hyfforddwyr ffitrwydd.</p>


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl unedau yn y cymhwyster eu hasesu drwy asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Mae gan bob uned ddeilliannau dysgu penodedig a meini prawf asesu.


Gofynion y Rhaglen3 TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dethol. Mae mynediad i fyfyrwyr sydd heb gymwysterau ffurfiol yn ôl disgresiwn y Maes Cwricwlwm.