Cynllun Turing

https://www.turing-scheme.org.uk/about/

Cynllun Turing yw rhaglen fyd-eang llywodraeth y DU ar gyfer astudio a gweithio dramor.  

Yn dibynnu ar eich rhaglen astudio yn y Coleg, cewch gyfle i ddysgu dramor ac ennill profiad rhyngwladol hanfodol. Mae astudio dramor yn cynnig cyfleoedd adeiladu gyrfa, unigryw a bydd yn eich helpu i ddatblygu llu o sgiliau newydd, a dealltwriaeth well o ddiwylliannau eraill.

Bydd astudio rhyngwladol yn helpu datblygu eich annibyniaeth. Gallwch ddisgwyl cael eich herio ond yn y pen draw byddwch yn cael un o’r profiadau dysgu mwyaf gwerthfawr tra eich bod yn y coleg.

Mae astudio rhyngwladol yn edrych yn wych ar eich CV, ac yn aml mae’n rhoi mantais i chi mewn cyfweliad!

Mae rhai o’n myfyrwyr wedi ymwneud â gweithgareddau Erasmus+, sydd wedi darparu cyfleoedd lleoliad gwaith iddynt ar draws Ewrop. Dyma ychydig o enghreifftiau o brosiectau Erasmus+ fydd yn parhau tan 2022.

Bydd myfyrwyr mewn Chwaraeon, Antur Awyr Agored a Thwristiaeth yng Ngholeg Sir Gâr yn teithio i Palma, Malorca ar gyfer lleoliad gwaith. Yn ystod yr ymweliad 2-wythnos, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn canolfan syrffio, clwb hwylio a gwesty.

Bydd myfyrwyr Diwydiannau Creadigol yng Ngholeg Coleg Sir Gâr yn teithio i Ogledd Orllewin Sbaen ar gyfer lleoliad gwaith.

Mae lleoliadau gwaith gan aelodau ein Hacademi Bêl-droed ym Mhortiwgal.

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB