Slide 1
Highfield Level 1 Food Safety
One Day Course

The Virtual College have teamed up with Highfield eLearning to offer a range of Food Hygiene courses that can be studied online from your home, office or anywhere in the world with wifi or an internet connection!

Slide 1
Introduction To Animal First Aid
Level 4

Students studying this on-line distance learning module should gain an appreciation of the principles and practices of administering animal first aid in a range of species, together with an understanding of the relevant legal duties and responsibilities.

Ysbrydoli Dysgwyr.

Datblygu Busnes ac Arloesi yn Ne Orllewin Cymru

Choleg Ceredigion, ynghyd â Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw’r darparwr mwyaf yn y rhanbarth ar gyfer hyfforddiant i’r gweithlu.  Mae’r grŵp yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni hyfforddi i gefnogi unigolion, unig fasnachwyr, cwmnïau preifat bach, sefydliadau rhyngwladol mawr a’r sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Pa gyrsiau fydd o fudd i fi neu fy musnes?

Ar ein tudalen ‘Cyrsiau Hyfforddi’ ceir sampl bach o’r cyrsiau hyfforddi mwyaf poblogaidd rydym ni’n eu cynnig. Mewn gwirionedd rydym ni’n cynnig llawer gormod o gyrsiau ac opsiynau i’w rhestru’n gyfleus mewn un man. Drwy eich cyflwyno eich hun gyda’r ffurflen gyswllt isod, bydd un o’n tîm o swyddogion cyswllt cyflogaeth penodol yn cysylltu i drafod eich anghenion busnes unigryw er mwyn datblygu ystod o ddatrysiadau hyfforddi cyffrous ac amrywiol yn seiliedig ar eich amcanion personol neu’ch amcanion busnes.

Ardystiedig neu Achrededig?

Rydym ni’n cynnig amrywiaeth enfawr o gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol ac sy’n seiliedig naill ai ar ardystiad y gwerthwr neu achrediad gan gorff dyfarnu. Mae’r rhain yn cynnwys er enghraifft PRINCE2 a CIMA, AAT yn ogystal â chyrff dyfarnu fel ILM, City and Guilds a Highfield i sicrhau bod eich hyfforddiant yn sicr o ran ansawdd, yn drosglwyddadwy ac yn cael ei gydnabod gan y diwydiant.

Members of the Llanelli Scarlets rugby squad visit local business Coaltown Coffee

Slide 2
Jane Thope, North Yorkshire
Highfield Level 2 Award for Personal Licence Holders (APLH)

"I very much enjoyed doing the course, it was so easy to follow and gave me all the information I needed."

Slide 2
Jane Thope, North Yorkshire
Highfield Level 2 Award for Personal Licence Holders (APLH)

"I very much enjoyed doing the course, it was so easy to follow and gave me all the information I needed."

previous arrow
next arrow

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01970 639700
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB