Enable Accessibility Bar
Highfield Level 1 Food Safety
One Day Course

The Virtual College have teamed up with Highfield eLearning to offer a range of Food Hygiene courses that can be studied online from your home, office or anywhere in the world with wifi or an internet connection!

Introduction To Animal First Aid
Level 4

Students studying this on-line distance learning module should gain an appreciation of the principles and practices of administering animal first aid in a range of species, together with an understanding of the relevant legal duties and responsibilities.

Slider

Ysbrydoli Dysgwyr.

Datblygu Busnes ac Arloesi yn Ne Orllewin Cymru

Choleg Ceredigion, ynghyd â Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw’r darparwr mwyaf yn y rhanbarth ar gyfer hyfforddiant i’r gweithlu.  Mae’r grŵp yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni hyfforddi i gefnogi unigolion, unig fasnachwyr, cwmnïau preifat bach, sefydliadau rhyngwladol mawr a’r sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Pa gyrsiau fydd o fudd i fi neu fy musnes?

Ar ein tudalen ‘Cyrsiau Hyfforddi’ ceir sampl bach o’r cyrsiau hyfforddi mwyaf poblogaidd rydym ni’n eu cynnig. Mewn gwirionedd rydym ni’n cynnig llawer gormod o gyrsiau ac opsiynau i’w rhestru’n gyfleus mewn un man. Drwy eich cyflwyno eich hun gyda’r ffurflen gyswllt isod, bydd un o’n tîm o swyddogion cyswllt cyflogaeth penodol yn cysylltu i drafod eich anghenion busnes unigryw er mwyn datblygu ystod o ddatrysiadau hyfforddi cyffrous ac amrywiol yn seiliedig ar eich amcanion personol neu’ch amcanion busnes.

Ardystiedig neu Achrededig?

Rydym ni’n cynnig amrywiaeth enfawr o gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol ac sy’n seiliedig naill ai ar ardystiad y gwerthwr neu achrediad gan gorff dyfarnu. Mae’r rhain yn cynnwys er enghraifft PRINCE2 a CIMA, AAT yn ogystal â chyrff dyfarnu fel ILM, City and Guilds a Highfield i sicrhau bod eich hyfforddiant yn sicr o ran ansawdd, yn drosglwyddadwy ac yn cael ei gydnabod gan y diwydiant.

Members of the Llanelli Scarlets rugby squad visit local business Coaltown Coffee

Gorffennaf 06, 2020

Cefnogi Busnes

Gorffennaf 06, 2020

Cyfleoedd Nawdd

Medi 09, 2020

Dysgu ar-lein

Gorffennaf 06, 2020

Prosiectau

Jane Thope, North Yorkshire
Highfield Level 2 Award for Personal Licence Holders (APLH)

"I very much enjoyed doing the course, it was so easy to follow and gave me all the information I needed."

Slider