Enable Accessibility Bar
Slide 1

Cefnogi Busnes


Gydag enw da am ein gwaith gyda busnes, rydyn ni’n darparu ystod o wasanaethau arbenigol i gefnogi eich anghenion busnes. Gan weithio gyda chyflogwyr, mae gennym hanes nodedig o gyflwyno hyfforddiant arloesol a chefnogaeth mewn cydweithrediad â diwydiant preifat a'r sector cyhoeddus.

O hyfforddiant a achredir yn broffesiynol a chyrsiau hyfforddiant pwrpasol i gyngor a chefnogaeth busnes, gallwn ni gefnogi datblygiad sgiliau yn eich sefydliad er mwyn helpu eich pobl a’ch busnes i ffynnu.

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau a hyfforddiant mewn ystod eang o feysydd pwnc a gan ein bod wedi ein lleoli yng nghanol De-orllewin Cymru, rydyn ni mewn sefyllfa strategol i gynnig cefnogaeth i’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ar draws y rhanbarth a thu hwnt. 

Sylwadau oddi wrth gyflogwyr:


Bwydydd Gower View

"Rydyn ni wedi gweithio gyda Choleg Sir Gâr ers peth amser bellach, yn uwchsgilio ein gweithlu amrywiol mewn cymwysterau Iechyd a Diogelwch. Mae’r tîm Datblygu Busnes wedi bod yn wych i gydweithio â nhw; yn trefnu hyfforddiant ar ein safle i fodloni ein hanghenion busnes gydag amserau cychwyn cynnar a hyfforddwyr sy’n wybodus ac yn barod i ymaddasu. Edrychwn ymlaen at barhau i adeiladu ar ein perthynas a chynyddu ymhellach proffil y diwydiant Bwyd a Diod fel dewis gyrfaol."

Adam Davies - Rheolwr Cyllid

WRPA - Parc Y Scarlets

"Rydyn ni’n cadw llygad ar agor yn gyson am gyfleoedd newydd ac amrywiol ar gyfer ein haelodau i helpu datblygu sgiliau newydd a chael blas ar fyd gwaith, y tu hwnt i’w hamgylchedd rygbi beunyddiol.

Roedd y cwrs barista a drefnwyd gan Goleg Sir Gâr ar y cyd â chwmni Coaltown Coffee, nid yn unig yn addysgiadol i’r aelodau a wnaeth fynychu ond roedd hefyd yn ymarferol, yn rhyngweithiol ac yn llawer o hwyl yn ogystal. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Choleg Sir Gâr ar fwy o gyrsiau hyfforddiant yn y dyfodol."

Nerys Henry, Rheolwr Datblygiad Personol WRPA (Scarlets)

Oes angen help arnoch?

01554 748344
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Members of the Llanelli Scarlets rugby squad visit local business Coaltown Coffee
Gorffennaf 06, 2020

Cefnogi Busnes

Gorffennaf 06, 2020

Cyfleoedd Nawdd

Medi 09, 2020

Dysgu ar-lein

Gorffennaf 06, 2020

Prosiectau