Ysgoloriaethau Llysgennad.

Mae coleg Ceredigion yn cynnig 12 Ysgoloriaethau Llysgennad blynyddol ar gyfer myfyrwyr a gofrestrwyd ar gyrsiau llawn-amser lefel 2 neu lefel 3.

Am fwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Llysgennad a sut i wneud cais, edrychwch ar y dolenni isod:

Llyfryn ysgoloriaethau llysgennad >>

 

Ffurflen Ymgeisio am ysgoloriaeth Coleg Sir Gar ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gwrs newydd

Powered by BreezingForms

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB