Enable Accessibility Bar

Saul Larthe.

Ar hyn o bryd mae Saul Larthe yn gweithio fel cynorthwyydd rheoli buddsoddiadau gyda Brewin Dolphin yng Nghaerdydd. Dechreuodd ei daith yn y diwydiant busnes yng Ngholeg Ceredigion pan enillodd Saul ragoriaeth ddwbl ar ôl astudio busnes ar lefel tri.

Meddai Saul Larthe: “Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb brwd yn y diwydiant busnes ac ar ôl darllen amrywiol lyfrau busnes a hunangofiannau entrepreneuriaid roeddwn yn gwybod mai dyna oedd y llwybr gyrfa i mi.

“Mae’r cwrs yn ymchwilio i achosion achos busnesau bach a mawr, ac mae’n hanfodol deall holl feysydd busnes hyd yn oed os ydych yn arbenigo mewn un maes, oherwydd fel arfer mae popeth yn cysylltu.”

Ar ôl ennill ei ragoriaeth ddwbl yn y coleg llwyddodd Saul i ennill lle yn Ysgol Fusnes Prifysgol Nottingham, yn astudio BSC mewn economeg ddiwydiannol. Yn dilyn ei amser yn Nottingham, cafodd Saul waith yn fuan yn y diwydiant busnes ac mae wedi dringo’r ysgol yn gyson i gyrraedd ei swydd gyfredol. Wrth esbonio sut gwnaeth Coleg Ceredigion ei helpu, dywedodd Saul: “Gwnes i wir fwynhau fy amser yn y coleg a mwynheais astudio’r cwrs mas draw.

“Nid yn unig dysgais i lawer ar y cwrs ond mae’r profiad enillais i hefyd wedi bod o fantais wirioneddol i’r math o waith rwy’n ei wneud, megis gwella fy ngallu i ysgrifennu, meddwl yn feirniadol, a’m sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu.

“Hefyd, alla i ddim rhoi digon o ddiolch i’m tiwtoriaid cwrs, oni bai am eu hymgysylltiad a’u cymorth fyddwn i ddim yn y safle rydw i heddiw. Gwnes i elwa’n helaeth o’u cefnogaeth barhaus, eu hadborth a’u parodrwydd i drafod syniadau’n gyson.”

"Penderfyniad hawdd oedd dod i Goleg Ceredigion a hyd yn oed yn fwy hawdd oedd penderfynu ar y cwrs busnes. Y cwrs oedd yr opsiwn gorau i mi gan ei fod yn rhoi cyfle helaeth i brofi holl agweddau busnes."
Saul Larthe