Enable Accessibility Bar

Rhys Rasmussen.

Ar wahân i feddu ar angerdd am greu cynnwys YouTube, nid oedd Rhys Rasmussen yn siŵr iawn ynghylch yr hyn oedd am ei wneud o fewn y diwydiant cyfryngau creadigol.

Astudiodd y cyfryngau yng Ngholeg Ceredigion cyn mynd ymlaen i astudio Cynhyrchu’r Cyfryngau Newydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Rhys Rasmussen: "Yn ystod fy amser mewn addysg, dysgais sut i gyfuno fy angerdd am gynhyrchu'r cyfryngau ac e-chwaraeon ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf rwyf wedi canolbwyntio ar greu cynnwys fideo yn y diwydiant e-chwaraeon."

Mae gwaith Rhys wedi cael ei gydnabod ledled y DU wrth iddo ennill Fideograffydd y Flwyddyn yng Ngwobrau UK Esports yn ogystal â chael ei enwebu ddwywaith ar gyfer Fideograffydd y Flwyddyn yng Ngwobrau Diwydiant Esports.

Dros y misoedd diwethaf, mae gwaith Rhys wedi ei dywys i leoliadau megis Sweden, Atlanta, Tenerife a Madrid ac mae ar hyn o bryd yn y broses o sefydlu asiantaeth greadigol e-chwaraeon o'r enw DLC Studios gyda thri arall.

 

"Roedd astudio yng Ngholeg Ceredigion wedi helpu i gyfeiriadu fy hun a gweld pa gyfeiriad yr oeddwn am ei ddilyn ac mae'n rhyfeddol faint ma’ pethau wedi datblygu ers i mi ddechrau'r coleg bum mlynedd yn ôl, ond rwy'n dal i glywed fy nhiwtor Sophia yn dweud, 'dal dy saethiad Rhys' hyd heddiw!"

Rhys Rasmussen