Enable Accessibility Bar

Disgrifiad o'r Rhaglen

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y sector TG neu'r sector creadigol ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? 

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi blas i chi o’r ystod eang o gyfleoedd o fewn y sector ac yn datblygu eich sgiliau mewn pecynnau meddalwedd safon y diwydiant gan gynnwys cymwysiadau Microsoft Office ac Adobe Suite yn ogystal â phecynnau mwy arbenigol mewn meysydd megis golygu sain ac animeiddio.   

Mae'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am archwilio'r ystod amrywiol o sectorauo fewn y diwydiant, gan gynnwys animeiddio stop-symudiad, ffotograffiaeth sgrin werdd/stiwdio a graffeg ddigidol, cynhyrchu amlgyfrwng a golygu fideo, dylunio gwefannau a mwy!

Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn i'w paratoi i symud ymlaen i'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TG ac ymlaen i Addysg Uwch, ac mae eraill yn dewis llwybr amgen i lwybrau astudio pellach neu gyflogaeth llawn amser.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Aberteifi

Nodweddion y Rhaglen

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi profiad ymarferol i chi o ddefnyddio rhywfaint o’r cyfarpar a meddalwedd arweiniol diweddaraf o safon diwydiant sy'n cynnwys, technoleg Rhith-wirionedd, cyfarpar roboteg, camerâu digidol a gosodiadau stiwdio sgrin-werdd, camerâu fideo, ein stiwdio stop-symudiad bwrpasol, tabledi lluniadu WACOM ac Intuos Pro, cyfarpar recordio sain, argraffwyr 3D a sganwyr a mynediad at feddalwedd Adobe Creative Suite, meddalwedd animeiddio stop-symudiad proffesiynol a meddalwedd recordio sain.

Mae gennych ryddid creadigol i ddewis pynciau sydd o ddiddordeb i chi ar gyfer eich prosiectau unigol ar gyfer pob uned a astudir.

Cynnwys y Rhaglen

Mae TG Lefel 2 yn cynnwys 7 uned, gyda dwy orfodol a phump arbenigol: 

Uned 1 Cyflwyno Cynhyrchion y Cyfryngau a Chynulleidfaoedd 

Uned 30 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Print

Uned 32 Dylunio Graffeg ar gyfer Cynhyrchu yn y Cyfryngau 

Uned 33 Comics a Nofelau Graffig

Uned 60 Datblygu Gemau 2D 

Uned 16  Cynhyrchu Animeiddiad

Mae'r rhan fwyaf o unedau yn dilyn strwythur cyffredinol sy'n cynnwys ymchwilio, cynllunio, creu a gwerthuso.

Dilyniant a Chyflogaeth

Os ydych chi'n chwilio am lwybr ymarferol, galwedigaethol i yrfa mewn TG, mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar eich cyfer chi.  Ar gael ar Lefel 2 a Lefel 3, bydd y cwrs yn gwella eich cyflogadwyedd trwy ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ragori mewn ystod eang o dechnolegau. Mae myfyrwyr sy'n cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 yn llwyddiannus yn gyffredinol symud ymlaen i'r cwrs Lefel 3 ac i addysg uwch a chyflogaeth.

Rydym wedi datblygu llwybrau rhagorol gyda nifer o adrannau ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant gyda nifer o’n cyn-fyfyrwyr lefel 3 wedi symud ymlaen i ystod eang o bynciau megis Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, Rhwydweithio Cyfrifiadurol, Datblygu’r We a Seiber-ddiogelwch.

Asesu'r Rhaglen

Nid oes unrhyw arholiadau, asesir trwy asesiad parhaus mewnol o waith portffolio.

Caiff bob uned ei graddio ar naill ai lefel Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Gofynion y Rhaglen

4 TGAU graddau A* i D gyda 2 radd C, gydag un naill ai yn y Gymraeg (iaith gyntaf)/Saesneg neu Fathemateg. Neu wedi cwblhau cymhwyster galwedigaethol L1 yn llwyddiannus mewn pwnc perthnasol gyda Theilyngdod neu uwch.

Costau Ychwanegol

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y Coleg, a ddylai fod yn ddigonol i chi gwblhau eich rhaglen. Fodd bynnag, mae’n bosibl y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer argraffu neu efallai ymweliadau sy’n gysylltiedig â’r cwrs.