Cysylltwch â Ni.

Brian Nabney

Campws Aberystwyth

Ffôn: 01970 639700

 

Darren Sykes-Wilks

Campws Aberteifi

Ffôn: 01239 612032

 

Adborth

Mae eich adborth yn bwysig i ni; cliciwch y ddolen “Adborth” i nodi eich sylwadau yn y ffurflen. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Instagram free icon                     

Cysylltwch â ni

Maes y Parc
Aberteifi
SA43 1AB
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Cysylltwch â ni

Llanbadarn Fawr
Aberystwyth 
SY23 3BP
01239 612032
enquiries@ceredigion.ac.uk

Mae Coleg Ceredigion yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08725643 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1154557.
Mae'r swyddfa gofrestredig ym Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB