Enable Accessibility Bar

Dewch i gwrdd â'r Tîm.

Cyfarwyddwr Cefnogi Dysgwyr - Steve Kelshaw

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dilyniant Dysgwyr - Helen Griffith

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cefnogi Dysgwyr - Julia Green

Swyddogion Lles Myfyrwyr - Ffion Evans a Meinir Lewis

Gweinyddwyr Cyswllt Myfyrwyr - Ada Evans, Meuris Lewis a Caryl Rockley

Cydlynwyr Dysgu Cynhwysol - Brian Nabney a Darren Sykes-Wilks

Rheolwr Prosiect Cynnydd - Nick Byrne

Mentoriaid Cynnydd - Sarah Childs, Ann-Marie Rowe a Charlie Roberts

Cynghorwr - Ian Rogers