Enable Accessibility Bar
Designer

Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn

Croeso i'r dudalen Arlwyo a Lletygarwch ar gyfer Coleg Ceredigion.

Ydych chi’n hoffi gweithio gyda’ch dwylo?
Ydych chi’n hoffi datrys problemau?
Oes gennych ochr greadigol rydych am ei harchwilio?
Gallai cwrs dodrefn fod yn berffaith i chi!

Yma gallwch ddysgu set sgiliau ymarferol a chreadigol y gall arwain at yrfa werth chweil, busnes neu newid mewn ffordd o fyw. Byddwn yn eich dysgu am bren, offer, dylunio a saerniaeth fel bod gennych y sgiliau sylfaenol sydd angen arnoch i symud ymlaen i gyflogaeth neu ddechrau eich busnes eich hun.