Ffon: 01239 612032
Ebost: enquiries@ceredigion.ac.uk

Diploma Lefel 3 mewn Dodrefn


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Coleg Ceredigion yw'r unig goleg addysg bellach yng Nghymru sy'n cynnig cyrsiau mewn Gwneud, Dylunio ac Adfer Dodrefn ar Lefelau 2 a 3. 

Gan adeiladu ar sgiliau a ddysgwyd ar Lefel 2, mae'r cwrs Lefel 3 hwn yn eich caniatáu i ddatblygu eich sgiliau dylunio, gwneud ac adfer, tra'n ennill dealltwriaeth o arferion cynhyrchu proffesiynol. Bydd yn darparu'r sgiliau o safon diwydiant i chi sy'n ddymunol gan ddarpar gyflogwyr. 

Yn ystod y flwyddyn, byddwch yn ymchwilio, yn dylunio, yn creu prototeip ac yn cynhyrchu eich darnau dodrefn eich hun. Mae briff byw blynyddol yn rhoi'r cyfle i chi ymgysylltu â chleientiaid ar sail broffesiynol ac ymateb i'w hanghenion mewn modd realistig. Byddwch hefyd yn asesu ac yn adfer o leiaf un eitem o ddodrefn gan ddefnyddio dulliau adfer traddodiadol.

Rhaglen Nodweddion

Mae’n bosib byddwch eisiau symud ymlaen ymhellach i astudio ar lefel gradd, mynd mewn i gyflogaeth neu sefydlu eich busnes eich hun yn y diwydiant.

Gall llwyddo ar y cwrs ddarparu llwybr i hunangyflogaeth, prentisiaeth yn y diwydiant, neu gyflogaeth mewn gwneud dodrefn, ffitio a diwydiannau cysylltiedig.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’n bosib byddwch eisiau symud ymlaen ymhellach i astudio ar lefel gradd, mynd mewn i gyflogaeth neu sefydlu eich busnes eich hun yn y diwydiant.Gall llwyddo ar y cwrs ddarparu llwybr i hunangyflogaeth, prentisiaeth yn y diwydiant, neu gyflogaeth mewn gwneud dodrefn, ffitio a diwydiannau cysylltiedig.

Dull Asesu

Caiff unedau naill ai eu hasesu'n fewnol neu'n allanol. Mae'r coleg yn dylunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. City & Guilds sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.

Gofynion Mynediad

Cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn yn llwyddiannus, neu gymhwyster cyfwerth, a chyfweliad llwyddiannus.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Cardigan Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Aberystwyth Campus Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion
SY23 3BP
Cardigan Campus Maes y Parc,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1AB