Enable Accessibility Bar

Diploma Lefel 3 mewn Dodrefn

Disgrifiad o'r RhaglenColeg Ceredigion yw'r unig goleg addysg bellach yng Nghymru sy'n cynnig cyrsiau mewn Gwneud, Dylunio ac Adfer Dodrefn ar Lefelau 2 a 3. 

Gan adeiladu ar sgiliau a ddysgwyd ar Lefel 2, mae'r cwrs Lefel 3 hwn yn eich caniatáu i ddatblygu eich sgiliau dylunio, gwneud ac adfer, tra'n ennill dealltwriaeth o arferion cynhyrchu proffesiynol. Bydd yn darparu'r sgiliau o safon diwydiant i chi sy'n ddymunol gan ddarpar gyflogwyr. 

Yn ystod y flwyddyn, byddwch yn ymchwilio, yn dylunio, yn creu prototeip ac yn cynhyrchu eich darnau dodrefn eich hun. Mae briff byw blynyddol yn rhoi'r cyfle i chi ymgysylltu â chleientiaid ar sail broffesiynol ac ymateb i'w hanghenion mewn modd realistig. Byddwch hefyd yn asesu ac yn adfer o leiaf un eitem o ddodrefn gan ddefnyddio dulliau adfer traddodiadol.


Nodweddion y RhaglenMae’n bosib byddwch eisiau symud ymlaen ymhellach i astudio ar lefel gradd, mynd mewn i gyflogaeth neu sefydlu eich busnes eich hun yn y diwydiant.</p> <p>Gall llwyddo ar y cwrs ddarparu llwybr i hunangyflogaeth, prentisiaeth yn y diwydiant, neu gyflogaeth mewn gwneud dodrefn, ffitio a diwydiannau cysylltiedig. 


Dilyniant a ChyflogaethMae’n bosib byddwch eisiau symud ymlaen ymhellach i astudio ar lefel gradd, mynd mewn i gyflogaeth neu sefydlu eich busnes eich hun yn y diwydiant.Gall llwyddo ar y cwrs ddarparu llwybr i hunangyflogaeth, prentisiaeth yn y diwydiant, neu gyflogaeth mewn gwneud dodrefn, ffitio a diwydiannau cysylltiedig.


Asesu'r RhaglenCaiff unedau naill ai eu hasesu'n fewnol neu'n allanol. Mae'r coleg yn dylunio ac yn asesu'r asesiadau mewnol trwy aseiniadau a chyfranogiad gweithredol. City &amp; Guilds sydd yn gosod ac yn marcio'r asesiadau allanol.


Gofynion y RhaglenCwblhau Diploma Lefel 2 mewn Dylunio, Gwneud ac Adfer Dodrefn yn llwyddiannus, neu gymhwyster cyfwerth, a chyfweliad llwyddiannus.